Cursos

MESTRES I PROFESSORS

Obtenir la Titulació en TEFL (Ensenyament de l’Anglès com a Llengua Estrangera) amb Formació LEOH li donarà l’oportunitat de viure i treballar al Regne Unit, EUA o l’estranger, i amb tot el ventall de possibilitats que això comporta. LEOH ofereix cursos per a professors no nadius de l’idioma anglès, que vulguin millorar els seus coneixements d’anglès i desenvolupar els seus coneixements professionals.

Curs d’anglès (TEC) LEOH

LEOH TEC és un curs de desenvolupament docent per a professors no nadius d’anglès. Els participants desenvolupen i exploren aspectes de la metodologia i les tècniques d’ensenyament, i aprenen a valorar i utilitzar una varietat d’ajudes i recursos didàctics.

Curs de preparació LEOH Cambridge TKT

Aquest curs s’ofereix al centre LEOH de Brighton i prepara a professors no nadius d’anglès per prendre el TKT de Cambridge (Teaching Knowledge Test), un certificat per a professors d’anglès a qualsevol part del món. La prova té com a objectiu augmentar la confiança dels docents i millorar les seves perspectives d’ocupació, centrant-se en ensenyar coneixements bàsics i metodologia. El TKT es pot prendre en qualsevol etapa de la carrera docent, i també és ideal per a aquells que encara no han iniciat l’ensenyament.

Curs LEOH ICELT Cambridge

El ICELT (In-Service Certificate in English Language Teaching) és un certificat de Cambridge per a la pràctica dels professors d’anglès que té com a objectiu millorar i desenvolupar habilitats d’ensenyament i dels coneixements i l’experiència, així com de l’idioma anglès professional. Molts professors no nadius estudien per aquest reconeixement, però els professors nadius d’anglès també poden fer-ho.

cursos